ĐÁP ÁN MODUL 9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT (THAM KHẢO)

I. Đáp án trắc nghiệm 10 câu phần ôn tập Module 9 1. Chọn đáp án đúng nhất: Những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người. Phẩm chất Đạo đức Kĩ năng Năng lực 2. Chọn đáp án […]

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (trang 71)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 72) Luyện tập chung (trang 72) Luyện tập chung (trang 73) Tỉ số phần trăm (trang 73, 74) Giải toán về tỉ số phần trăm (trang 75) CÁC BÀI TRƯỚC Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66) Chia một số tự nhiên cho […]

LUYỆN TẬP (trang 70)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71) Luyện tập (trang 72) Luyện tập chung (trang 72) Luyện tập chung (trang 73) Tỉ số phần trăm (trang 73, 74) CÁC BÀI TRƯỚC Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64) […]

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (trang 69, 70)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 70) Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71) Luyện tập (trang 72) Luyện tập chung (trang 72) Luyện tập chung (trang 73) CÁC BÀI TRƯỚC Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64) Luyện tập (trang […]

LUYỆN TẬP (trang 68)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (trang 69, 70) Luyện tập (trang 70) Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71) Luyện tập (trang 72) Luyện tập chung (trang 72) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 62) Phép chia chia một số […]

CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN MÀ THƯƠNG TÌM ĐƯỢC LÀ MỘT SỐ THẬP PHÂN (trang 67, 68)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 68) Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (trang 69, 70) Luyện tập (trang 70) Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71) Luyện tập (trang 72) CÁC BÀI TRƯỚC Luyện tập chung (trang 61, 62) Luyện tập chung (trang 62) […]

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … (trang 65, 66)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66) Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (trang 69, 70) […]

LUYỆN TẬP (trang 64, 65)

CÁC BÀI TIẾP THEO Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66) Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (trang 69, 70) […]

CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN (trang 63, 64)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 64, 65) Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66) Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (trang 67, 68) Luyện tập (trang 68) Chia một số tự nhiên cho một số […]

LUYỆN TẬP CHUNG (trang 62)

CÁC BÀI TIẾP THEO Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64) Luyện tập (trang 64, 65) Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66) Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân […]