BẢNG CHIA 9 (trang 68)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

 1. Luyện tập (trang 69)
 2. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (trang 70)
 3. Chia số có hai chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 71)
 4. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (trang 72)
 5. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 73)
 6. Giới thiệu bảng nhân (trang 74)

CÁC BÀI TRƯỚC

 1. So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61)
 2. Luyện tập (trang 62)
 3. Bảng nhân 9 (trang 63)
 4. Luyện tập (trang 64)
 5. Gam (trang 65, 66)
 6. Luyện tập (trang 67)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.