BẢNG ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI (trang 45)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 46)
  2. Thực hành đo độ dài (trang 47)
  3. Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (trang 48)
  4. Luyện tập chung (trang 49)
  5. Bài toán giải bằng hai phép tính (trang 50)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Tìm số chia (trang 39)
  2. Luyện tập (trang 40)
  3. Góc vuông, góc không vuông  (trang 41, 42)
  4. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43)
  5. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.