BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN (trang 129, 130, 131)

Video hướng dẫn giải toán

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Cộng số đo thời gian (trang 131, 132)
  2. Trừ số đo thời gian (trang 132, 133)
  3. Luyện tập (trang 134)
  4. Nhân số đo thời gian với một số (trang 135)
  5. Chia số đo thời gian cho một số (trang 136)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 123)
  2. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  3. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126)
  4. Luyện tập chung (trang 127)
  5. Luyện tập chung (trang 128)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.