BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ (trang 43, 44)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tính chất kết hợp của phép cộng (trang 45)
  2. Luyện tập (trang 46)
  3. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 47)
  4. Luyện tập (trang 48)
  5. Luyện tập chung (trang 48)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép cộng (trang 38, 39)
  2. Phép trừ (trang 39, 40)
  3. Luyện tập (trang 40, 41)
  4. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 41, 42)
  5. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 42, 43)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.