CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 95

Các số có bốn chữ số tiếp theo trang 95

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96
  2. Số 10.000 – Luyện tập (trang 97)
  3. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (trang 98)
  4. Luyện tập (trang 99)
  5. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chu vi hình vuông (trang 88)
  2. Luyện tập (trang 89)
  3. Luyện tập chung (trang 90)
  4. Các số có bốn chữ số (trang 91, 92, 93)
  5. Luyện tập (trang 94)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.