ĐÁP ÁN MODUL 9 ĐẦY ĐỦ, CHI TIẾT (THAM KHẢO)

I. Đáp án trắc nghiệm 10 câu phần ôn tập Module 9 1. Chọn đáp án đúng nhất: Những tính tốt thể hiện ở thái độ, hành vi ứng xử của con người; cùng với năng lực tạo nên nhân cách con người. Phẩm chất Đạo đức Kĩ năng Năng lực 2. Chọn đáp án […]