DIỆN TÍCH HÌNH THANG (trang 93, 94)

CÁC BÀI TIẾP THEO Luyện tập (trang 94) Luyện tập chung (trang 95) Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97) Chu vi hình tròn (trang 97, 98) Luyện tập (trang 99) CÁC BÀI TRƯỚC Hình tam giác (trang 85, 86) Diện tích hình tam giác (trang 87, 88) Luyện tập (trang 88, 89) Luyện tập […]