CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO 10, 100, 1000, … (trang 65, 66)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66)
  2. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (trang 67, 68)
  3. Luyện tập (trang 68)
  4. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (trang 69, 70)
  5. Luyện tập (trang 70)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 60)
  2. Luyện tập (trang 61)
  3. Luyện tập chung (trang 61, 62)
  4. Luyện tập chung (trang 62)
  5. Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.