CHIA MỘT SỐ TỰ NHIÊN CHO MỘT SỐ THẬP PHÂN (trang 69, 70)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 70)
  2. Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71)
  3. Luyện tập (trang 72)
  4. Luyện tập chung (trang 72)
  5. Luyện tập chung (trang 73)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64)
  2. Luyện tập (trang 64, 65)
  3. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 (trang 65, 66)
  4. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (trang 67, 68)
  5. Luyện tập (trang 68)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.