CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ (trang 79)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80)
  2. Chia cho số có hai chữ số (trang 81)
  3. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 82)
  4. Luyện tập (trang 83)
  5. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 83, 84)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 75)
  2. Chia một tổng cho một số (trang 76)
  3. Chia cho số có một chữ số (trang 77)
  4. Luyện tập (trang 78)
  5. Chia một số cho một tích (trang 78, 79)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.