CHU VI HÌNH TRÒN (trang 97, 98)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 99)
  2. Diện tích hình tròn (trang 99, 100)
  3. Luyện tập (trang 100)
  4. Luyện tập chung (trang 100, 101)
  5. Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hình thang (trang 91, 92)
  2. Diện tích hình thang (trang 93, 94)
  3. Luyện tập (trang 94)
  4. Luyện tập chung (trang 95)
  5. Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.