CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN (trang 49, 50)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 50, 51)
  2. Tổng nhiều số thập phân (trang 51, 52)
  3. Luyện tập (trang 52)
  4. Trừ hai số thập phân (trang 53, 54)
  5. Luyện tập (trang 54)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 45)
  2. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (trang 46, 47)
  3. Luyện tập chung (trang 47)
  4. Luyện tập chung (trang 48)
  5. Luyện tập chung (trang 48, 49)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.