ĐỀ-CA-MÉT. HÉC-TÔ-MÉT (trang 44)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng đơn vị đo độ dài (trang 45)
  2. Luyện tập (trang 46)
  3. Thực hành đo độ dài (trang 47)
  4. Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (trang 48)
  5. Luyện tập chung (trang 49)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 38)
  2. Tìm số chia (trang 39)
  3. Luyện tập (trang 40)
  4. Góc vuông, góc không vuông  (trang 41, 42)
  5. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.