DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (trang 152)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 153)
  2. Diện tích hình vuông (trang 153, 154)
  3. Luyện tập (trang 154)
  4. Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 (trang 155)
  5. Luyện tập (trang 156)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. So sánh các số trong phạm vi 100.000 (trang 147)
  2. Luyện tập (trang 148)
  3. Luyện tập (trang 149)
  4. Diện tích của một hình (trang 150)
  5. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (trang 151)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.