DIỆN TÍCH HÌNH THOI (trang 142, 143)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 143, 144)
  2. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  3. Giới thiệu tỉ số (trang 146, 147)
  4. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 147, 148)
  5. Luyện tập (trang 148)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  2. Luyện tập chung (trang 138)
  3. Luyện tập chung (trang 138, 139)
  4. Luyện tập chung (trang 139)
  5. Hình thoi (trang 140, 141)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.