GIÂY, THẾ KỈ (trang 25)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 26)
  2. Tìm số trung bình cộng (trang 26, 27)
  3. Luyện tập (trang 28)
  4. Biểu đồ (trang 28, 29)
  5. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 30, 31, 32)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 20)
  2. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 21, 22)
  3. Luyện tập (trang 22)
  4. Yến, tạ, tấn (trang 23)
  5. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 24)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.