GIỚI THIỆU TỈ SỐ (trang 146, 147)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (trang 147, 148)
  2. Luyện tập (trang 148)
  3. Luyện tập (trang 149)
  4. Luyện tập chung (trang 149)
  5. Tìm hai số khi biết hiệu Và tỉ số của hai số đó (trang 150, 151)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 139)
  2. Hình thoi (trang 140, 141)
  3. Diện tích hình thoi (trang 142, 143)
  4. Luyện tập (trang 143, 144)
  5. Luyện tập chung (trang 144, 145)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.