GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT (trang 49)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Hai đường thẳng vuông góc (trang 50)
  2. Hai đường thẳng song song (trang 51)
  3. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 52, 53)
  4. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 53, 54)
  5. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 54)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Tính chất kết hợp của phép cộng (trang 45)
  2. Luyện tập (trang 46)
  3. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 47)
  4. Luyện tập (trang 48)
  5. Luyện tập chung (trang 48)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.