GÓC VUÔNG, GÓC KHÔNG VUÔNG (trang 41, 42)

Video hướng dẫn
Các em xem phần hướng dẫn chi tiết ở Video
Các em xem phần hướng dẫn chi tiết ở Video
Các em xem phần hướng dẫn chi tiết ở Video
Các em xem phần hướng dẫn chi tiết ở Video
Các em xem phần hướng dẫn chi tiết ở Video

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43)
  2. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44)
  3. Bảng đơn vị đo độ dài (trang 45)
  4. Luyện tập (trang 46)
  5. Thực hành đo độ dài (trang 47)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 36)
  2. Giảm đi một số lần (trang 37, 38)
  3. Luyện tập (trang 38)
  4. Tìm số chia (trang 39)
  5. Luyện tập (trang 40)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.