HÉC-TA (trang 29, 30)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 30)
  2. Luyện tập chung (trang 31)
  3. Luyện tập chung (trang 31, 32)
  4. Luyện tập chung (trang 32)
  5. Khái niệm số thập phân (trang 33, 34, 35)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 23, 24)
  2. Luyện tập (trang 24, 25)
  3. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (trang 25, 26, 27)
  4. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (trang 27, 28)
  5. Luyện tập (trang 28, 29)

BÀI KIỂM TRA

4 thoughts on “HÉC-TA (trang 29, 30)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.