HÌNH BÌNH HÀNH (trang 102, 103)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích hình bình hành (trang 103, 104)
  2. Luyện tập (trang 104, 105)
  3. Phân số (trang 106, 107)
  4. Phân số và phép chia số tự nhiên (trang 108)
  5. Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo) (trang 109, 110)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Dấu hiệu chia hết cho 3 (trang 97, 98)
  2. Luyện tập (trang 98)
  3. Luyện tập chung (trang 99)
  4. Ki-lô-mét vuông (trang 99, 100)
  5. Luyện tập (trang 100, 101)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.