HÌNH HỘP CHỮ NHẬT. HÌNH LẬP PHƯƠNG (trang 108)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)
  2. Luyện tập (trang 110)
  3. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)
  4. Luyện tập (trang 112, 113)
  5. Luyện tập chung (trang 113, 114)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 100, 101)
  2. Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102)
  3. Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104)
  4. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106
  5. Luyện tập chung (trang 106)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.