HÌNH THANG (trang 91, 92)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích hình thang (trang 93, 94)
  2. Luyện tập (trang 94)
  3. Luyện tập chung (trang 95)
  4. Hình tròn. Đường tròn (trang 96, 97)
  5. Chu vi hình tròn (trang 97, 98)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84)
  2. Hình tam giác (trang 85, 86)
  3. Diện tích hình tam giác (trang 87, 88)
  4. Luyện tập (trang 88, 89)
  5. Luyện tập chung (trang 89, 90)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.