LUYỆN TẬP CHUNG (trang 106)

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (trang 108)
  2. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)
  3. Luyện tập (trang 110)
  4. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)
  5. Luyện tập (trang 112, 113)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 100)
  2. Luyện tập chung (trang 100, 101)
  3. Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102)
  4. Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104)
  5. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.