LUYỆN TẬP CHUNG (trang 113, 114)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thể tích của một hình (trang 114, 115)
  2. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)
  3. Mét khối (trang 117, 118)
  4. Luyện tập (trang 119)
  5. Thể tích hình hộp chữ nhật (trang 120, 121)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (trang 108)
  2. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)
  3. Luyện tập (trang 110)
  4. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)
  5. Luyện tập (trang 112, 113)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.