LUYỆN TẬP CHUNG ( trang 124, 125)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126)
  2. Luyện tập chung (trang 127)
  3. Luyện tập chung (trang 128)
  4. Bảng đơn vị đo thời gian (trang 129, 130, 131)
  5. Cộng số đo thời gian (trang 131, 132)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Mét khối (trang 117, 118)
  2. Luyện tập (trang 119)
  3. Thể tích hình hộp chữ nhật (trang 120, 121)
  4. Thể tích hình lập phương (trang 122, 123)
  5. Luyện tập chung (trang 123)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.