LUYỆN TẬP CHUNG (trang 128)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng đơn vị đo thời gian (trang 129, 130, 131)
  2. Cộng số đo thời gian (trang 131, 132)
  3. Trừ số đo thời gian (trang 132, 133)
  4. Luyện tập (trang 134)
  5. Nhân số đo thời gian với một số (trang 135)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thể tích hình lập phương (trang 122, 123)
  2. Luyện tập chung (trang 123)
  3. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  4. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126)
  5. Luyện tập chung (trang 127)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.