LUYỆN TẬP CHUNG (trang 131, 132)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

 1. Phép nhân phân số (trang 132, 133)
 2. Luyện tập ( trang 133)
 3. Luyện tập (trang 134)
 4. Tìm phân số của một số (trang 135)
 5. Phép chia phân số (trang 135, 136)

CÁC BÀI TRƯỚC

 1. Phép cộng phân số (tiếp theo) (trang 127)
 2. Luyện tập (trang 128)
 3. Luyện tập (trang 128, 129)
 4. Phép trừ phân số (trang 129)
 5. Phép trừ phân số (tiếp theo) (trang 130)
 6. Luyện tập (trang 131)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.