LUYỆN TẬP CHUNG (trang 137, 138)

https://youtu.be/FnQegCxffrY
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Vận tốc (trang 138, 139)
  2. Luyện tập (trang 139, 140)
  3. Quãng đường (trang 140, 141)
  4. Luyện tập (trang 141, 142)
  5. Thời gian (trang 142, 143)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Trừ số đo thời gian (trang 132, 133)
  2. Luyện tập (trang 134)
  3. Nhân số đo thời gian với một số (trang 135)
  4. Chia số đo thời gian cho một số (trang 136)
  5. Luyện tập (trang 137)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.