LUYỆN TẬP CHUNG (trang 138, 139)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 139)
  2. Hình thoi (trang 140, 141)
  3. Diện tích hình thoi (trang 142, 143)
  4. Luyện tập (trang 143, 144)
  5. Luyện tập chung (trang 144, 145)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép chia phân số (trang 135, 136)
  2. Luyện tập (trang 136)
  3. Luyện tập (trang 137)
  4. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  5. Luyện tập chung (trang 138)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.