LUYỆN TẬP CHUNG (trang 15, 16)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 16, 17)
  2. Ôn tập về giải toán (trang 17, 18)
  3. Ôn tập và bổ sung về giải toán (trang 18, 19)
  4. Luyện tập (trang 19, 20)
  5. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (trang 20, 21)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (trang 11)
  2. Hỗn số (trang 12, 13)
  3. Hỗn số (tiếp theo) (trang 13, 14)
  4. Luyện tập (trang 14)
  5. Luyện tập chung (trang 15)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.