LUYỆN TẬP CHUNG (trang 160)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số. (trang 161)
  2. Luyện tập (trang 162)
  3. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (trang 163)
  4. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 164)
  5. Luyện tập (trang 165)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 (trang 155)
  2. Luyện tập (trang 156)
  3. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 (trang 157)
  4. Tiền Việt Nam (trang 158, 159)
  5. Luyện tập (trang 159, 160)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.