LUYỆN TẬP CHUNG (trang 179, 180)

https://youtu.be/ySIOHKwCR6E (Video hướng dẫn)

CÁC BÀI TRƯỚC

 1. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. (trang 165, 166)
 2. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166, 167)
 3. Luyện tập (trang 167)
 4. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168)
 5. Luyện tập (trang 169)
 6. Luyện tập chung (trang 169, 170)
 7. Một số dạng bài toán đã học (trang 170)
 8. Luyện tập (trang 171)
 9. Luyện tập (trang 171, 172)
 10. Luyện tập (trang 172)
 11. Ôn tập về biểu đồ (trang 173, 174, 175)
 12. Luyện tập chung (trang 175)
 13. Luyện tập chung (trang 176)
 14. Luyện tập chung (trang 176, 177)
 15. Luyện tập chung (trang 177, 178)
 16. Luyện tập chung (trang 178, 179)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.