LUYỆN TẬP CHUNG (trang 18)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng nhân 6 (trang 19)
  2. Luyện tập (trang 20)
  3. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (không nhớ) (trang 21)
  4. Nhân số có hai chữ số. với số có một chữ số (có nhớ) (trang 22)
  5. Luyện tập (trang 23)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về hình học (trang 11, 12)
  2. Ôn tập về giải toán (trang 12)
  3. Xem đồng hồ (trang 13, 14)
  4. Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, 15, 16)
  5. Luyện tập (trang 17)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.