LUYỆN TẬP CHUNG (trang 22)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (trang 22, 23)
  2. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 23, 24)
  3. Luyện tập (trang 24, 25)
  4. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (trang 25, 26, 27)
  5. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (trang 27, 28)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về giải toán (trang 17, 18)
  2. Ôn tập và bổ sung về giải toán (trang 18, 19)
  3. Luyện tập (trang 19, 20)
  4. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (trang 20, 21)
  5. Luyện tập (trang 21)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.