LUYỆN TẬP CHUNG (trang 48)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 48, 49)
  2. Cộng hai số thập phân (trang 49, 50)
  3. Luyện tập (trang 50, 51)
  4. Tổng nhiều số thập phân (trang 51, 52)
  5. Luyện tập (trang 52)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 43)
  2. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân (trang 44)
  3. Luyện tập (trang 45)
  4. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (trang 46, 47)
  5. Luyện tập chung (trang 47)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.