LUYỆN TẬP CHUNG (trang 49)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bài toán giải bằng hai phép tính (trang 50)
  2. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (trang 51)
  3. Luyện tập (trang 52)
  4. Bảng nhân 8 (trang 53)
  5. Luyện tập (trang 54)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44)
  2. Bảng đơn vị đo độ dài (trang 45)
  3. Luyện tập (trang 46)
  4. Thực hành đo độ dài (trang 47)
  5. Thực hành đo độ dài (tiếp theo) (trang 48)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.