LUYỆN TẬP CHUNG (trang 55)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56)
  2. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57)
  3. Luyện tập (trang 58)
  4. Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59)
  5. Luyện tập (trang 60)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 50, 51)
  2. Tổng nhiều số thập phân (trang 51, 52)
  3. Luyện tập (trang 52)
  4. Trừ hai số thập phân (trang 53, 54)
  5. Luyện tập (trang 54)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.