LUYỆN TẬP CHUNG (trang 56)

https://youtu.be/xSgRaPTKu_k
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân với số có một chữ số (trang 57)
  2. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 58)
  3. Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 (trang 59, 60)
  4. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 61)
  5. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 52, 53)
  2. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 53, 54)
  3. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 54)
  4. Thực hành vẽ hình vuông (trang 55)
  5. Luyện tập (trang 55, 56)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.