LUYỆN TẬP CHUNG (trang 72)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 73)
  2. Tỉ số phần trăm (trang 73, 74)
  3. Giải toán về tỉ số phần trăm (trang 75)
  4. Luyện tập (trang 76)
  5. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 76, 77)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 68)
  2. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân (trang 69, 70)
  3. Luyện tập (trang 70)
  4. Chia một số thập phân cho một số thập phân (trang 71)
  5. Luyện tập (trang 72)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.