LUYỆN TẬP CHUNG (trang 79, 80)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 80)
  2. Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82)
  3. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm (trang 82, 83, 84)
  4. Hình tam giác (trang 85, 86)
  5. Diện tích hình tam giác (trang 87, 88)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 76)
  2. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 76, 77)
  3. Luyện tập (trang 77)
  4. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 78)
  5. Luyện tập (trang 79)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.