LUYỆN TẬP CHUNG (trang 90)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Các số có bốn chữ số (trang 91, 92, 93)
  2. Luyện tập (trang 94)
  3. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95
  4. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96
  5. Số 10.000 – Luyện tập (trang 97)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hình chữ nhật (trang 84, 85)
  2. Hình vuông (trang 85, 86)
  3. Chu vi hình chữ nhật (trang 87)
  4. Chu vi hình vuông (trang 88)
  5. Luyện tập (trang 89)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.