LUYỆN TẬP (trang 10, 11)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về hình học (trang 11, 12)
  2. Ôn tập về giải toán (trang 12)
  3. Xem đồng hồ (trang 13, 14)
  4. Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, 15, 16)
  5. Luyện tập (trang 17)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 6)
  2. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 7)
  3. Luyện tập (trang 8)
  4. Ôn tập các bảng nhân (trang 9)
  5. Ôn tập các bảng chia (trang 10)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.