LUYỆN TẬP (trang 101)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (trang 102)
  2. Luyện tập (trang 103)
  3. Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 (trang 104)
  4. Luyện tập (trang 105)
  5. Luyện tập chung (trang 106)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96
  2. Số 10.000 – Luyện tập (trang 97)
  3. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (trang 98)
  4. Luyện tập (trang 99)
  5. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.