LUYỆN TẬP (trang 103)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 (trang 104)
  2. Luyện tập (trang 105)
  3. Luyện tập chung (trang 106)
  4. Tháng – Năm (trang 107, 108)
  5. Luyện tập (trang 109)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (trang 98)
  2. Luyện tập (trang 99)
  3. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000
  4. Luyện tập (trang 101)
  5. Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (trang 102)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.