LUYỆN TẬP (trang 105)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 106)
  2. Tháng – Năm (trang 107, 108)
  3. Luyện tập (trang 109)
  4. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (trang 110, 111)
  5. Vẽ trang trí hình tròn (trang 112)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000
  2. Luyện tập (trang 101)
  3. Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (trang 102)
  4. Luyện tập (trang 103)
  5. Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 (trang 104)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.