LUYỆN TẬP (trang 109)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (trang 110, 111)
  2. Vẽ trang trí hình tròn (trang 112)
  3. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (trang 113)
  4. Luyện tập (trang 114)
  5. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (trang 115)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 103)
  2. Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 (trang 104)
  3. Luyện tập (trang 105)
  4. Luyện tập chung (trang 106)
  5. Tháng – Năm (trang 107, 108)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.