LUYỆN TẬP (trang 110)

Video hướng dẫn giải toán

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)
  2. Luyện tập (trang 112, 113)
  3. Luyện tập chung (trang 113, 114)
  4. Thể tích của một hình (trang 114, 115)
  5. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104)
  2. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106
  3. Luyện tập chung (trang 106)
  4. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (trang 108)
  5. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.