LUYỆN TẬP (trang 112, 113)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

 1. Luyện tập chung (trang 113, 114)
 2. Thể tích của một hình (trang 114, 115)
 3. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)
 4. Mét khối (trang 117, 118)
 5. Luyện tập (trang 119)

CÁC BÀI TRƯỚC

 1. Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) trang 104, 105, 106
 2. Luyện tập chung (trang 106)
 3. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (trang 108)
 4. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)
 5. Luyện tập (trang 110)
 6. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.